Surreal Nature

In Surreal Nature speelt Shanna met de relatie tussen mens en natuur. Door het plaatsen van kunstmatige objecten in de natuur intervenieert zij direct met de omgeving en

verandert daarmee het landschap ter plekke. Hierbij maakt de kunstenaar geen gebruik van beeldbewerking. Door te spelen met sluitertijd en compositie zijn de objecten vaak niet meer herkenbaar waardoor het bijdraagt aan een vervreemdend perceptie dat in contrast staat met het oorspronkelijke landschap.